Praktisk info

Praktisk info

 

  • Pris: Prisen for at være bæver, ulv eller trop er 500kr. pr. halvår. Prisen for at være familiespejder er 450 kr. pr. halvår.
  • Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
  • Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.
  • Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
  • Kontingentet opkræves hvert halve år.
  • Hvis dit barm gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads: www.spejdernet.dk/friplads

 

  • Børneattester: Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere. Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.